Jak założyć firmę

Od lipca 2011 roku zakładanie firmy dla osób fizycznych, prowadzących działalność jednoosobową stało się proceduralnie niezmiernie uproszczone w porównaniu z okresem poprzedzającym tę datę.

Jak założyć firmę – pierwszy krok

Całą procedurę zacząć należy od wizyty pod adresem http://firma.gov.pl. Jest kilka sposobów dokonania rejestracji, ale każdy rozpoczyna się od wypełnienia formularza CEIDG-1. Dostarczenie formularza jest najprostsze, kiedy posiadamy podpis elektroniczny, jeśli go nie mamy musimy dostarczyć formularz do Urzędu Miasta lub Gminy w sposób, jaki został dopuszczony a więc drogą elektroniczną i następnie udać się do Urzędu, aby go autoryzować po otrzymaniu telefonicznego zawiadomienia z urzędu, albo dostarczyć go osobiście w formie papierowej i na miejscu złożyć wymagany podpis.

jak założyć firmę reklama

Wysłanie listem poleconym też jest możliwe, ale wymaga notarialnego poświadczenia podpisu. Bardziej skomplikowane jest zakładanie spółek, ponieważ wymaga dodatkowych rejestracji i opłat, związanych na przykład z wpisem do KRS.
Uwaga! Dla osób, które nie posiadają numeru NIP druk CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o nadanie takiego numeru. Wniosek ten może stanowić również zgłoszenie formy opodatkowania, którego należy dokonać najpóźniej na dzień przed osiągnięciem pierwszego przychodu.

Jak założyć firmę – formy opodatkowania

Najprostsze formy opodatkowania to: podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa. Jeżeli przedsiębiorca od początku działalności zdecyduje się na to by być podatnikiem podatku VAT musi dokonać wymaganego zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym w terminie jak wyżej.
Jeśli chodzi o bankowe konta firmowe, to obowiązek posiadania dotyczy tylko podatników VAT. W przypadkach pozostałych takiego obowiązku nie ma do kwoty należności i zobowiązań nie przekraczających 15 tys. euro.
Dla firm jednoosobowych druk CEIDG-1 stanowi również wniosek o nadanie numeru REGON, który zostanie przesłany przez Urząd Statystyczny w terminie do miesiąca od złożenia zgłoszenia rozpoczęcia działalności.
Zgłoszenie CEIDG-1 jest również zgłoszeniem podmiotu działalności gospodarczej jako płatnika składek ZUS.

Jak założyć firmę – najlepsza rada

Zanim założysz firmę zastanów się co będziesz sprzedawał i kim będą Twoi Klienci. Jeżeli w tym zakresie masz wątpliwości już na starcie to powstrzymaj swój zapał…